ODTÜ
METU
Bilkent
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Başkent
Üniversitesi
Çankaya
Üniversitesi
Atılım
Üniversitesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUPE SINAVI GENEL BİLGİLERİ VE SINAV TARİHLERİ

ING – 150 dersinin Yeterlik Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili tamamen veya 1/3 oranında İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptırmış olan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğretim dilinin İngilizce olduğu fakülte ve/veya bölümler için, ING – 150 dersinin Yeterlik Sınavından en az 65 notu ile başarılı olmak veya bu sınava eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan istenen düzeyde not almak (bkz. Eşdeğerlik bilgileri), eğitim-öğretime başlayabilmede bir önkoşul niteliğindedir. 

ING – 150 dersine yönelik Yeterlik Sınavının amacı, öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümlerde dersleri takip edebilmede ve derslere etkin olarak katılabilmede ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerine sahip olup olmadıklarını saptamaktır. Bu amaçla, akademik yıl başında ve Güz ile Bahar yarıyılları sonunda uygulanan sınavlar yoluyla öğrencilerin dil bilgisi ve sözcük bilgisi ile okuduğunu anlama, duyduğunu anlama ve dinleyerek not tutma1 ve yazma becerilerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 20 puanlık bir yazma bölümü ve 80 puanlık çoktan seçmeli test bölümünden oluşan sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. İki oturumdan oluşan sınav ortalama 180 dakikadır. 

Akademik Yıl Başında Yapılan Sınav

Akademik yıl başında yapılan sınav, “Düzey Belirleme Sınavı” ve “Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamada ve iki ayrı günde gerçekleştirilmektedir. İlk aşama olan Düzey Belirleme Sınavı, güçlük düzeyi aşamalı olarak artan, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta ve bu sınavda dil bilgisi ve sözcük bilgisinin yanı sıra okuduğunu anlama becerileri ölçülmektedir. Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama olan Yeterlik Sınavına çağırılırlar. Düzey Belirleme Sınavı yoluyla ayrıca adayın dil yeterlik düzeyini en doğru biçimde yansıtan gruba yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle adayların Düzey Belirleme Sınavına girmeleri gerekmektedir.

Ankara'da İngilizce Hazırlık Atlama Eğitimi Verdiğimiz Bölgeler.