ODTÜ
METU
Bilkent
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Başkent
Üniversitesi
Çankaya
Üniversitesi
Atılım
Üniversitesi

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY SINAVI GENEL BİLGİLERİ VE SINAV TARİHLERİ

Okuma, kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümlerinden oluşan bir sınavdır. İki aşamalı olmakla birlikte birinci aşamada 24,50 ve üzerinde puan alan öğrenciler ikinci aşamaya kabul edilir. Birinci aşamada başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfı programına devam etmek zorundadırlar. İkinci aşama, birinci aşamadan 2 gün sonra yapılır.

 Yeterlik Sınavı´nın tarihi, yeri, saati ve sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında uygulanacak işlemler Çankaya Üniversitesi tarafından her akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavı sonuçları öğrencilerin ingilizce düzeylerine uygun olan düzeylere (1., 2., 3., 4.) yerleştirilmelerinde de belirleyicidir. Birinci aşama ve ikinci aşamadan aldıkları not toplamı 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilirler.

 2 AŞAMADAN OLUŞMAKTADIR

1. Aşama;

  • Okuma (30 puan),
  • Kelime bilgisi (10 puan)         
  • Dilbilgisi (10 puan)
  • Sınavın ortalama süresi 2 saattir.

 2. Aşama;

  • Yazma (35 puan)
  • Dinlediğini anlama (15 puan)
  • Yazma iki bölümden oluşmaktadır. 10 puanlık bölümü paragraf yazma, 25 puanlık diğer bölüm ile dinlediğini anlama soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
  • Sınavın ortalama süresi 1,5 saattir.

Ankara'da İngilizce Hazırlık Atlama Eğitimi Verdiğimiz Bölgeler.